נשמח לשמוע ממכם!

 

שאלות נפוצות

הקרן לפיתוח מטה בנימין היא עמותה ללא מטרות רווח אשר קיבלה אישור לפי סעיף 46. לפיכך לכל תרומה דרך האתר מתקבלת קבלה על תרומה מוכרת במס לפי סעיף 46.
כל תרומה באתר נשמרת (בניכוי עמלות הסליקה) בחשבון בנק ייעודי עבור הפרויקט שלשמו גויס ומשם מועבר ישירות לתשלום עבור ביצוע הפרויקט. הכסף מועבר אך ורק לקבלני הביצוע של הפרויקט תמורת חשבוניות וכך ישנה בקרה של הקרן על כך שהתרומות ישמשו למימון מטרתן.
האתר משמש לפרויקטים ציבוריים בלבד. כל תרומה בשקלים, באמצעות אתר האינטרנט שלנו תקבל קבלה על תרומה מוכרת במס לפי סעיף 46. עבור תרומה במטבע זר תתקבל קבלה על תרומה מוכרת במס בארצות הברית לפי סעיף 501(c)(3).